Canolen Dermal Sprey

CANOLEN %1 Dermal Sprey Solüsyon
Deri yüzeyine sürülerek kullanılır

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu Kullanma Talimatında:
1. CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?
2. CANOLEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CANOLEN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CANOLEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?
CANOLEN, 1 ml’sinde 10 mg siklopiroksilamin etkin maddesini içerir. 20 ml solüsyon içeren
şişelerde ambalajlanarak kullanıma sunulmuştur. Piyasada krem ve vajinal krem formları bulunur.
CANOLEN, derinin bütün mantar hastalıkları tedavisinde kullanılır.

2. CANOLEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANOLEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

CANOLEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

CANOLEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CANOLEN solüsyon deri üstüne sürülerek, haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile
etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CANOLEN ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında kullanılabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Süt verme sırasında CANOLEN sadece, kesinlikle gerekiyorsa kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerine özel önlem alınmasını gerektiren bir etkisi yoktur.

CANOLEN’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün propilen glikol içermektedir. Ciltte iritasyona neden olabilir.
Bu tıbbi ürün benzoik asit içermektedir. Deriye, göze ve mükoz membranlarına hafif derecede
irritan

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlarla karşılıklı etkileşmeye şimdiye kadar rastlanmamıştır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CANOLEN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Derinizdeki hasta olan kısımlara günde 2-3 defa, CANOLEN solüsyonu sürünüz ve hafifçe masaj
yapınız.
Tedaviye, derinizdeki belirtiler kayboluncaya kadar ( genellikle 2 hafta ) devam ediniz.
Nüksleri önlemek için bu uygulamayı 1-2 hafta daha devam ettiriniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
Doktorunuz zorunlu olarak kullanılmasına karar vermedikçe 6 yaşından küçük çocuklarda ve
yeni doğmuş bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:
65 yaş ve üstü hastaların genelde yetişkin hastalardan farklı şekilde yanıt verdiğini gösterecek
yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuz size uygun tedavi dozunu ve şeklini ayarlayacaktır.
Eğer CANOLEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANOLEN kullandıysanız:
CANOLEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.

CANOLEN’i kullanmayı unutursanız:
Hatırlar hatırlamaz, CANOLEN ‘i hastalıklı deri üstüne sürünüz.
Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu daha fazla miktarda uygulamayınız.

CANOLEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Hastalığınızın yeniden ortaya çıkmaması için doktorunuza danışmadan son vermeyiniz

4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, CANOLEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini far ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bunlar CANOLEN’in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda,
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkilerin bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CANOLEN’in saklanması
CANOLEN ‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25
C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANOLEN’i kullanmayınız.

CANOLEN %1 Dermal Sprey Solüsyon
Deri yüzeyine sürülerek kullanılır

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu Kullanma Talimatında:
1. CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?
2. CANOLEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CANOLEN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CANOLEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?
CANOLEN, 1 ml’sinde 10 mg siklopiroksilamin etkin maddesini içerir. 20 ml solüsyon içeren
şişelerde ambalajlanarak kullanıma sunulmuştur. Piyasada krem ve vajinal krem formları bulunur.
CANOLEN, derinin bütün mantar hastalıkları tedavisinde kullanılır.

2. CANOLEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANOLEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

CANOLEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

CANOLEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CANOLEN solüsyon deri üstüne sürülerek, haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile
etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CANOLEN ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında kullanılabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Süt verme sırasında CANOLEN sadece, kesinlikle gerekiyorsa kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerine özel önlem alınmasını gerektiren bir etkisi yoktur.

CANOLEN’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün propilen glikol içermektedir. Ciltte iritasyona neden olabilir.
Bu tıbbi ürün benzoik asit içermektedir. Deriye, göze ve mükoz membranlarına hafif derecede
irritan

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlarla karşılıklı etkileşmeye şimdiye kadar rastlanmamıştır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CANOLEN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Derinizdeki hasta olan kısımlara günde 2-3 defa, CANOLEN solüsyonu sürünüz ve hafifçe masaj
yapınız.
Tedaviye, derinizdeki belirtiler kayboluncaya kadar ( genellikle 2 hafta ) devam ediniz.
Nüksleri önlemek için bu uygulamayı 1-2 hafta daha devam ettiriniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
Doktorunuz zorunlu olarak kullanılmasına karar vermedikçe 6 yaşından küçük çocuklarda ve
yeni doğmuş bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:
65 yaş ve üstü hastaların genelde yetişkin hastalardan farklı şekilde yanıt verdiğini gösterecek
yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuz size uygun tedavi dozunu ve şeklini ayarlayacaktır.
Eğer CANOLEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANOLEN kullandıysanız:
CANOLEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.

CANOLEN’i kullanmayı unutursanız:
Hatırlar hatırlamaz, CANOLEN ‘i hastalıklı deri üstüne sürünüz.
Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu daha fazla miktarda uygulamayınız.

CANOLEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Hastalığınızın yeniden ortaya çıkmaması için doktorunuza danışmadan son vermeyiniz

4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, CANOLEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini far ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bunlar CANOLEN’in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda,
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkilerin bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CANOLEN’in saklanması
CANOLEN ‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25
C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANOLEN’i kullanmayınız.

SAĞLIK ÇALIŞANI MISINIZ?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.