Butopan

ddd

BUTOPAN®
10 mg Kaplı Tablet
Ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu Kullanma Talimatında:
1. BUTOPAN nedir ve ne için kullanılır?
2. BUTOPAN ’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BUTOPAN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BUTOPAN'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet nedir ve ne için kullanılır?
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet spazm giderici ilaçlar grubuna dahildir. 1 kaplı tablet için içinde etkin madde
olarak 10 mg skopolamin-N-butil bromür bulunur.

20 kaplı tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır. Kaplı Tablet sarı renkte ve yuvarlaktır.
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet aşağıdaki organların kaslarında meydana gelen ani, şiddetli nöbetler
şeklindeki kasılmaların (spazm) ve hareket bozukluklarının geçirilmesi için kullanılır:

2. BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Etkin madde olan skopolamin-N-butil bromür veya BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’in içerdiği diğer
maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
- Göz içi basıncının aşırı artmasına yol açan glokom denen bir göz rahatsızlığınız varsa ve bunun
için tedavi görmüyorsanız,
- İdrarınızın idrar kesesi içinde birikmesine ve atılmasının güçleşmesine yol açan bir
rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde büyüme)
- Sindirim sisteminizde mekanik tıkanma veya barsak hareketlerinin felç olmasına bağlı barsak
tıkanması varsa
- Kalp atım sayınızda aşırı artışa yol açan bir rahatsızlığınız varsa
- Megakolon adı verilen kalın barsakların bir bölümünün aşırı genişlemesine yol açan, inatçı
kabızlık ve karın büyümesi ile kendini gösteren bir hastalığınız varsa,
- Myasteni gravis adı verilen kasların aşırı güçsüzleşmesine yol açan nadir görülen bir
hastalığınız varsa,
- Hamileyseniz,
- Bebek emziriyorsanız.

BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
- Gözünüzde dar açılı glokom denen bir bozukluk varsa,
- Barsaklarınızda veya idrar yollarınızda tıkanma varsa,
- Kalp atım sayınızda aşırı artışla birlikte kalpte ritim bozukluğunuz varsa,
- Aşırı tiroid hormonu salgılamasına yol açan bir tiroid bezi rahatsızlığınız varsa,
- İdrar yapmada güçlük yaratan bir rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde
büyüme olması gibi)
- Kabızlık çekiyorsanız,
- Vücut ısınızda yükselme varsa,
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet'in yiyecek veya içecekle etkileşime girdiğine ilişkin herhangi bir
bulgu mevcut değildir. BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer hamile olduğunuzu (veya olabileceğinizi) düşünüyorsanız doktorunuza haber
vermelisiniz. BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer emziriyorsanız BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
Bazı kişilerde BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet kullanımı sırasında gözlerin yakını ve uzağı görmeye
uyum sağlamasında bir bozukluk gelişebilir. Görmenizle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız belirtiler
geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Araç veya makine kullanmadan önce
doktorunuza danışınız.

BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli
bilgiler
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet içinde 72.400 mg laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz
intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan
hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet içinde 78.000 mg şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz
tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce
doktorunuzla temasa geçiniz.
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani
esasında “sodyum içermez”.
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet içinde tartrazin (E102) içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, BUTOPAN ile etkileşme riski bulunduğundan,
doktorunuzu mutlaka bilgilendirin:
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında ağız kuruluğu, kabızlık,
görme bulanıklığı, terleme, idrarın idrar kesesinde birikmesi, kalp atımının hızlanması gibi
antikolinerjik etkiler artabilir:

- Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresan grubu ilaçlar
- Alerjik hastalıklara ve araç tutmalarına karşı etkili olan antihistaminik ilaçlar
- Kalp atım sayısının kontrol altına alınması için kullanılan kinidin, dizopramid
- Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç olan amantadin
- Astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklarda kullanılan diğer antikolinerjik ilaçlar
(örn. tiotropium, ipratropium)
- Ruhsal rahatsızlıkların düzeltilmesinde yardımcı olarak kullanılan haloperidol, flufenazin
gibi ilaçlar, butirofenonlar, fenotiyazinler.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanın.
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet erişkinlerde Günde 3 kez 1-2 Kaplı Tablet uygulanır.
6-12 yaş arası çocuklarda: Günde 3 kez 1 Kaplı Tablet uygulanır.
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet'i doktorunuzun onayı olmadığı uzun süre ya da yüksek dozlarda
kullanmayın.

Uygulama yolu ve metodu:
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
Kaplı Tabletleri çiğnemeden, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile)

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:
Karaciğer ya da böbreklerinizden rahatsızlığınız varsa, bu ilaç doktor kontrolü altında dikkatle
kullanılmalıdır.

Eğer BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var
ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet kullandıysanız:
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya
eczacı ile konuşun.
Aşırı doz, ağız kuruluğu, idrarın mesanede birikmesi, deride kızarıklık, mide barsak
hareketlerinden azalma, geçici görme bozuklukları, kan basıncında düşme, nefes almayla ilgili
sıkıntılara neden olabilir.

BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’ii kullanmayı unutursanız:
İlaç dozunuzu doktorunuzun size tarif ettiği gibi almanız önemlidir. Eğer ilacınızı almayı
unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz almalısınız. Eğer bir sonraki dozun saati gelmişse,
almadığınız dozu atlayınız, normal dozunuzu alarak tedaviye devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkileri nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan
kişilerde yan etkiler olabilir.
Bildirilen yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıdaki gibidir:

Yaygın (10 hastada birinden az, fakat 100 hastada birinden fazla görülebilir):
- Görmede bulanıklık
Yaygın olmayan (100 hastada birinden az, fakat 1000 hastada birinden fazla görülebilir):
- Deri reaksiyonları
- Ağız kuruluğu
- Dishidrozis (özellikle el ve ayaklarda anormal terlemeyle ortaya çıkan bir deri hastalığı)
Seyrek (1000 hastada birinden az, fakat 10,000 hastada birinden fazla görülebilir):
- Aşırı duyarlılık (alerji)
- İdrarın idrar kesesinde birikmesi ve idrar yapmada güçlük
- Kalp atışlarının hızlanması
Sıklık derecesi bilinmeyen yan etkiler (eldeki bilgilerden hareketle sıklık derecesi
hesaplanamayan):
- Şiddetli ani alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüz, dudakların şişmesi ya da ağız veya
boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi); güç nefes alma
ataklarıyla seyreder ve baygınlık hissi ya da baş dönmesi (şok) görülebilir.
- Kan basıncında düşme, yüzde kızarma görülebilir.
Bu çok ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek
olabilir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda,
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşun. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkilerin bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’in saklanması
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kuru ve serin yerde ve orijinal kutusunda saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki blisterdeki son kullanma tarihinden sonra BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet'i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

BUTOPAN®
10 mg Kaplı Tablet
Ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu Kullanma Talimatında:
1. BUTOPAN nedir ve ne için kullanılır?
2. BUTOPAN ’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BUTOPAN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BUTOPAN'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet nedir ve ne için kullanılır?
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet spazm giderici ilaçlar grubuna dahildir. 1 kaplı tablet için içinde etkin madde
olarak 10 mg skopolamin-N-butil bromür bulunur.

20 kaplı tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır. Kaplı Tablet sarı renkte ve yuvarlaktır.
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet aşağıdaki organların kaslarında meydana gelen ani, şiddetli nöbetler
şeklindeki kasılmaların (spazm) ve hareket bozukluklarının geçirilmesi için kullanılır:

2. BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Etkin madde olan skopolamin-N-butil bromür veya BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’in içerdiği diğer
maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
- Göz içi basıncının aşırı artmasına yol açan glokom denen bir göz rahatsızlığınız varsa ve bunun
için tedavi görmüyorsanız,
- İdrarınızın idrar kesesi içinde birikmesine ve atılmasının güçleşmesine yol açan bir
rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde büyüme)
- Sindirim sisteminizde mekanik tıkanma veya barsak hareketlerinin felç olmasına bağlı barsak
tıkanması varsa
- Kalp atım sayınızda aşırı artışa yol açan bir rahatsızlığınız varsa
- Megakolon adı verilen kalın barsakların bir bölümünün aşırı genişlemesine yol açan, inatçı
kabızlık ve karın büyümesi ile kendini gösteren bir hastalığınız varsa,
- Myasteni gravis adı verilen kasların aşırı güçsüzleşmesine yol açan nadir görülen bir
hastalığınız varsa,
- Hamileyseniz,
- Bebek emziriyorsanız.

BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
- Gözünüzde dar açılı glokom denen bir bozukluk varsa,
- Barsaklarınızda veya idrar yollarınızda tıkanma varsa,
- Kalp atım sayınızda aşırı artışla birlikte kalpte ritim bozukluğunuz varsa,
- Aşırı tiroid hormonu salgılamasına yol açan bir tiroid bezi rahatsızlığınız varsa,
- İdrar yapmada güçlük yaratan bir rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde
büyüme olması gibi)
- Kabızlık çekiyorsanız,
- Vücut ısınızda yükselme varsa,
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet'in yiyecek veya içecekle etkileşime girdiğine ilişkin herhangi bir
bulgu mevcut değildir. BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer hamile olduğunuzu (veya olabileceğinizi) düşünüyorsanız doktorunuza haber
vermelisiniz. BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer emziriyorsanız BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
Bazı kişilerde BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet kullanımı sırasında gözlerin yakını ve uzağı görmeye
uyum sağlamasında bir bozukluk gelişebilir. Görmenizle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız belirtiler
geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Araç veya makine kullanmadan önce
doktorunuza danışınız.

BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli
bilgiler
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet içinde 72.400 mg laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz
intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan
hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet içinde 78.000 mg şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz
tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce
doktorunuzla temasa geçiniz.
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani
esasında “sodyum içermez”.
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet içinde tartrazin (E102) içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, BUTOPAN ile etkileşme riski bulunduğundan,
doktorunuzu mutlaka bilgilendirin:
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında ağız kuruluğu, kabızlık,
görme bulanıklığı, terleme, idrarın idrar kesesinde birikmesi, kalp atımının hızlanması gibi
antikolinerjik etkiler artabilir:

- Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresan grubu ilaçlar
- Alerjik hastalıklara ve araç tutmalarına karşı etkili olan antihistaminik ilaçlar
- Kalp atım sayısının kontrol altına alınması için kullanılan kinidin, dizopramid
- Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç olan amantadin
- Astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklarda kullanılan diğer antikolinerjik ilaçlar
(örn. tiotropium, ipratropium)
- Ruhsal rahatsızlıkların düzeltilmesinde yardımcı olarak kullanılan haloperidol, flufenazin
gibi ilaçlar, butirofenonlar, fenotiyazinler.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanın.
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet erişkinlerde Günde 3 kez 1-2 Kaplı Tablet uygulanır.
6-12 yaş arası çocuklarda: Günde 3 kez 1 Kaplı Tablet uygulanır.
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet'i doktorunuzun onayı olmadığı uzun süre ya da yüksek dozlarda
kullanmayın.

Uygulama yolu ve metodu:
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
Kaplı Tabletleri çiğnemeden, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile)

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:
Karaciğer ya da böbreklerinizden rahatsızlığınız varsa, bu ilaç doktor kontrolü altında dikkatle
kullanılmalıdır.

Eğer BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var
ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet kullandıysanız:
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya
eczacı ile konuşun.
Aşırı doz, ağız kuruluğu, idrarın mesanede birikmesi, deride kızarıklık, mide barsak
hareketlerinden azalma, geçici görme bozuklukları, kan basıncında düşme, nefes almayla ilgili
sıkıntılara neden olabilir.

BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’ii kullanmayı unutursanız:
İlaç dozunuzu doktorunuzun size tarif ettiği gibi almanız önemlidir. Eğer ilacınızı almayı
unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz almalısınız. Eğer bir sonraki dozun saati gelmişse,
almadığınız dozu atlayınız, normal dozunuzu alarak tedaviye devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkileri nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan
kişilerde yan etkiler olabilir.
Bildirilen yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıdaki gibidir:

Yaygın (10 hastada birinden az, fakat 100 hastada birinden fazla görülebilir):
- Görmede bulanıklık
Yaygın olmayan (100 hastada birinden az, fakat 1000 hastada birinden fazla görülebilir):
- Deri reaksiyonları
- Ağız kuruluğu
- Dishidrozis (özellikle el ve ayaklarda anormal terlemeyle ortaya çıkan bir deri hastalığı)
Seyrek (1000 hastada birinden az, fakat 10,000 hastada birinden fazla görülebilir):
- Aşırı duyarlılık (alerji)
- İdrarın idrar kesesinde birikmesi ve idrar yapmada güçlük
- Kalp atışlarının hızlanması
Sıklık derecesi bilinmeyen yan etkiler (eldeki bilgilerden hareketle sıklık derecesi
hesaplanamayan):
- Şiddetli ani alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüz, dudakların şişmesi ya da ağız veya
boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi); güç nefes alma
ataklarıyla seyreder ve baygınlık hissi ya da baş dönmesi (şok) görülebilir.
- Kan basıncında düşme, yüzde kızarma görülebilir.
Bu çok ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek
olabilir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda,
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşun. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkilerin bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’in saklanması
BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kuru ve serin yerde ve orijinal kutusunda saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki blisterdeki son kullanma tarihinden sonra BUTOPAN 10 mg Kaplı Tablet'i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

SAĞLIK ÇALIŞANI MISINIZ?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.